Toetused, riigiabi

Ettevõte eesmärk on teha töid, mis nõuavad häid finantsarvestuse ja finantsprognoosimise alaseid teadmisi – hoiame seda kriteeriumi ka toetuste taotlemisega seotud tööde tegemisel. Kogemused järgmiste riigiabi andjatega: EAS, KIK, PRIA, Innove.