Euribori olemus

Artikkel on üle viidud ettevõttega seotud finantsprognooside koostamise ja analüüsimise mudelit pakkuvasse portaali www.finantskeskus.ee.
Artikkel asub siin finantskeskus.ee/kasulik/mis-on-euribor/