turg2Taustauuringud ja turuülevaated

Tausta ja turgu on mõistlik uurida, kui:

  • soovite teada, kes turul Teid huvitavas valdkonnas tegutsevad (nt. tegutsevad ettevõtted, nende majandustulemused, turumahud, omanikering, seotud isikud jne);
  • soovite kokku koguda mõne ettevõtte (nt. tulevane või olemasolev partner) kohta avalikes allikates leiduvat infot alates finantsnäitajatest ja seotud isikutest, lõpetades maakatastri andmete ja tegevuslubadega.

Tausta- ja turuülevaadeteks vajalik ning kättesaadav info ei ole täies mahus internetis saadaval või siis tuleb osata seda otsida (otsingumootorid ei juhata kõigeni, mis on väärt ja usaldusväärne). Meie töö sisuks on adekvaatsete järelduste tegemiseks asjakohase info otsimine ja töötlemine. Tegemist on rätsepatööga, kus püüame vältida kliendi matmist ebaolulise teabe alla ning keskenduda vaid sellele, mis aitab lahendada püstitatud ülesannet.