Finantsplaan OÜ tegeleb finantsnõustamisega; äriplaanide ja riigiabi taotluse koostamisega; ettevõtete väärtuse hindamisega; majandusalaste taustauuringutega ning spetsiifiliste majandusanalüüsidega.

Finantsplaan OÜ tegeleb finantsnõustamisega; ettevõtete väärtuse hindamisega; majandusalaste taustauuringutega; riigiabi taotluse koostamisega ning spetsiifiliste majandusanalüüsidega.

Ettevõte põhifookus on häid finantsarvestuse ja finantsprognoosimise alaseid teadmisi nõudvatel töödel.

Ettevõtte tehtud tööde detailid (sh kliendiks olemise fakt) on kolmandate osapoolte jaoks konfidentsiaalsed. Tehtud töödest teatava osa kirjeldused leiad siit.