2_1

Finantsprognooside koostamine

Koostame finantsprognoose. Asjalik finantsprognoos eeldab võimet finantsarvestuse regulatsioone järgivalt omavahel siduda ettevõtte minevikuaruandlus ning reaalsed tulevikuvõimalused.

Järgime prognoose koostades vormilt Eestis kehtestatud majandusaasta aruannete taksonoomiat ning kliendi aruandluse eripärasid. Vaid nii saate prognoositut hiljem kõrvutada (kontrollida) ettevõtte regulaarse raamatupidamisaruandlusega.

Oleme seisukohal, et võimalusel tuleb minevikku analüüsida ja selle pinnalt prognoose koostada kõigi kolme tähtsama omavahel seotud finantsaruande osas koos – kasumiaruanded, rahavood, bilansid. Mugav ja üsna levinud on (nt riigiabi taotlemisel) prognoosimisel piirduda tuleviku osas vaid rahavoogude ja/või kasumiaruannete koostamisega, kuid adekvaatse lõpptulemuse saamiseks ei ole selline lähenemine alati parim.

Koostame finantsprognoose lisaks enda koostatud mudelitele ka mistahes muude mudelite alusel. Teatav osa riigiabi andjaid nõuab enda ettekirjutatud mudeli kasutamist; mõnel krediidiasutusel on omad mudelieelistused; Konkurentsiamet nõuab turul monopoolses seisundis ettevõtte hindadele heakskiidu taotlemise protsessis erialaspetsiifiliste prognoosmudelite kasutamist jne.