Saneerimine

Kohtuväline saneerimine

Koostame saneerimiskavasid. Kohtuväline saneerimine kujutab endast püüdu jõuda kreeditoridega kokkuleppele ilma kohtu abita.

Saneerimist on raske läbi viia, kui ettevõtte pankrott on partnerite arvates kasulikum. Saneerimiskavas tuleb põhistada, et saneerimine on kõigile osapooltele jaoks kasulikum kui pankrott – vaid nii on kreeditorid saneerimisega nõus. Motiveeritud saneerimiskava tegemine on meie töö sisu. Me ei tegele saneerimiskavade operatiivse elluviimisega ettevõttes – see töö jääb juhtkonnale ja omanikele.

Asjaliku saneerimiskava tuum on finantsprognoos koos seletuskirjaga. Ettevõtte minevik, olevik ja eeldatav tulevik tuleb omavahel vajaliku detailsusega projektsioonis siduda. Seejuures mitte unistada, olla konservatiivne. Meil on kogemusi krediidiasutuste köögipoolega – nemad on sageli kõige umbusklikumad ning ootavad enne oma laenude ümberkujundamist selget tulevikukava.

Kohtulik saneerimine

Kohtulik saneerimine erineb kohtuvälisest suures plaanis vaid selle poolest, et on kaasatud kohus ning saneerimine on kõigile või siis mõnele võlausaldajale kohtuotsusega pealesunnitud tegevus. Oluline on teada, et kohtulikku saneerimismenetlust ei ole enam võimalik algatada, kui ettevõtte suhtes on algatatud pankrotimenetlus – saneerimisega tuleb alustada õigel ajal.